Forside
Ejere
Teknikere

Ejere

Datakvalitet i Danmarks adresser

24.09.2013

 

Gode grunddata til alle – en kilde til vækst og effektivisering” er et fokusområde i den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi . Regeringen og KL har indgået aftale om programmet, som består af i alt 7 delaftaler. Ejendomsdataprogrammet og adresseprogrammet indgår som to selvstændige delaftaler.

Adresseprogrammet skal sikre korrekte, entydige og lettilgængelige grunddata om adresser, administrative inddelinger og stednavne til gavn for borgere, offentlige myndigheder og private virksomheder.

Læs mere om Adresseprogrammet her

Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter står desuden bag Danmarksadresser.dk som overordnet ansvarlig for adressesystemet og vejledning om reglerne

Siden har tre hovedformål:

  • At informere borgere, virksomheder og kommuner om adressesystemet, vejlede om reglerne og stille værktøjer til rådighed
  • At informere om adressedata: Hvordan man får afgang til data, standarder, datakvalitet og internationalt samarbejde om data
  • At støtte kommunerne i det konkrete arbejde med adresser - både i det daglige og i forbindelse med de særlige tiltag indenfor Adresseprogrammet, som er et fokusområde i den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi mhp. bedre og mere tilgængelige grunddata.

Gå til Danmarks adresser her