Forside
Ejere
Teknikere

Ejere

Det nye BBR

22.10.2013

BBR’s it-system blev 1. december 2009 udskiftet til en ny version. Data er for hovedparten de samme som altid; men strukturen er ny. Det traditionelle 3 niveauer Ejendom, bygning og enhed bevares, dog således at Ejendom har ændret navn til Grund.

BBR er et landsdækkende register med oplysninger om bygnings- og boligforhold samt tekniske anlæg m.v. med online adgang for samtlige kommuner.

Det nye BBR har en mere hensigtsmæssig struktur, som både tilgodeser landsdækkende og kommunale behov for adgang til og ajourføring af BBR-data. Den nye struktur understøtter også kommunens opgaver som adressemyndighed. Systemet er opbygget således, at det fremtræder som et lokalt system i den enkelte kommune, men muliggør landsdækkende adgang til brug og opdatering af BBR-data.

Fordele for kommunen:

  • Ét samlet landsdækkende system
  • Økonomisk gevinst ved gennemførsel af et samlet udbud
  • Store driftsmæssige besparelser for kommunerne
  • Forbedret datakvalitet
  • Åbne snitflader muliggør nem kobling til andre systemer og herved lettere sagsbehandlingsgang
  • Nem udveksling af data med andre systemer.