Forside
Ejere
Teknikere

Ejere

Geokodning

18.01.2017

Som en del af forberedelsen til den nye ejendomsvurdering skal der foretages en landsdækkende forbedring af geokodningen for samtlige BBR-bygninger. Geokodningen skal benyttes i forbindelse med inddragelse af geografiske variable i værdifastsættelsen af ejendomme. Formålet med at gennemføre den landsdækkende forbedring af geokodningen er at sikre et korrekt og ensartet datagrundlag, på tværs af landet, som beskatningsgrundlag. Dette arbejde bygger videre på det arbejde med geokodning, som er blevet udført i regi af grunddataprogrammet.

Hvad er geokodning?

Geokodning handler om at skabe en 1-1 relation mellem registrerede bygninger i BBR databasen, og det geografiske Geodanmark kort. Alle bygninger i BBR tildeles et punkt på bygningens grund, som ved hjælp af Geokoderen.dk kan omplaceres således at bygningens reelle placering kan stadfæstes.

hvad-er-geokodning

Der opereres i BBR registret med en kilde og klassifikation af bygningerne, som beskriver kvaliteten af punktets placering, samt kilden til placeringen:

Kvalitet Kilde
  • Sikker (Grøn)
  • Næsten sikker (Gul)
  • Usikker (Rød)
  • M (Maskinelt)
  • K (Kommune)
  • E (Ejer)