Forside
Ejere
Teknikere

Ejere

Høringer

27.01.2012

BBR-loven indeholder en række bestemmelser, som giver økonomi- og erhvervsministeren hjemmel til at fastsætte nærmere regler om fx etablering, drift og ajourføring af BBR. Med regeringsskiftet oktober 2012 er dette ansvar overdraget til Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter.

Nærmere regler vil almindeligvis blive udstedt i form af bekendtgørelser.

Høringer over bekendtgørelser vil blive annonceret på høringsportalen.