Forside
Ejere
Teknikere

Ejere

Ønsker til det nye BBR

18.03.2015
Ændringsønsker til BBR sat i bero.


Da BBR 2.0 er i udbud er ændringsønsker til BBR sat i bero indtil løsningen er i drift. Ændringsønsker er sat i bero fordi, der ikke foretages ændringer på systemet når det er i udbud. Når BBR 2.0 er idriftsat, vil det blive meldt ud, når det igen er muligt at indsende ændringsønsker.

Ændringsønsker, der allerede er indsendt, er gennemgået af BBR-Driftsgruppen. Nogle af ændringsønskerne vil blive løst i BBR version 1.7. Af de resterende ændringsønsker vil nogle af dem blive løst i kraft af, at der idriftsættes en ny løsning (BBR 2.0) og nogle vil af samme årsag blive irrelevante.

Når BBR 2.0 er i drift, vil BBR-Driftsgruppen vurdere, om de resterende tidligere indsendte ændringsønsker stadig er relevante.

BBR-Driftsgruppen består af medlemmerne:

• Barbara Frenzel, Aabenraa Kommune (formand) - bfr@aabenraa.dk

• Marianne Domar Rasmussen, Odense Kommune (kontaktperson) - mdr@odense.dk

• Kim Søgaard, Aalborg Kommune - kim.soegaard@aalborg.dk

• Lisette Sønderby Bertelsen, Holstebro Kommune - lisette.sonderby.bertelsen@holstebro.dk

• Jeanette Weltz, Hørsholm Kommune - jwe@horsholm.dk

• Britta Fleron, Næstved Kommune - brfle@naestved.dk

• Jens-Heinrich Jønsson, Københavns Kommune - jenjon@tmf.kk.dk