Forside
Ejere
Teknikere

Ejere

Baggrund for det nye BBR

27.01.2012

Som følge af, at Rigsrevisionen i april 2004 kom med kritik af datakvaliteten i det eksisterende BBR, blev et lovforslag vedtaget angående etablering af et nyt BBR.

Loven om et nyt, landsdækkende BBR gjorde det muligt at etablere en bemyndigelsesmodel, hvor Kommune Holding nu KOMBIT fik til opgave at sikre etablering, udvikling og drift af det nye BBR.

Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter er dataansvarlig myndighed og har ejendomsret, ophavsret og rettigheder til den logiske datamodel, mens KL´s rolle er at varetage kommunale ønsker og interesser om videreudvikling og ændringer af BBR.

KMD A/S er ved udbud valgt som leverandør til levering, drift, vedligeholdelse og videreudvikling af det nye BBR.