Forside
Kommuner
Teknikere

Ejere

Bygningsejere hjælper med at få bedre data i BBR

04.05.2016

Pilotprojektet i Køge, Odense og Vejle Kommuner skal teste hvordan man får flere oplysninger om erhvervsbygninger i Danmark ind i BBR. Dermed kommer det til at hjælpe andre bygningsejere.

Deltagere bliver kontaktet via Digital post
Fra 11. april til og med 10. maj 2016 kontakter BBR-Erhvervsservice i SKAT, via Digital post, 160 ejere og administratorer af erhvervsejendomme for at indsamle udvalgte oplysninger om ejendommene.

Udpegningen er sket i samarbejde med BBR-registerførerne i de tre kommuner. Der er i udvælgesen lagt vægt på at få en så stor variation i anvendelse, størrelse og ejerskab som muligt.

Indsamling af oplysninger hjælper andre ejere
De indsamlede oplysninger er fortrolige og bliver alene anvendt til testformål til forbedring af oplysninger i BBR om erhvervsbygninger.
Samarbejdet mellem Køge, Odense og Vejle Kommuner og SKAT får ingen betydning for de berørte ejendommes ejendomsvurdering og kommer altså ikke til at indgå i beregningen af ejendommenes beskatningsgrundlag.

De tre kommuner er med til at udvikle metode til forbedring af oplysninger i BBR
SKAT Ejendom arbejder på at udvikle en metode til at få mere detaljerede oplysninger om erhvervsejendomme i BBR (Bygnings- og Boligregistret).
Derfor har SKAT Ejendom indledt et samarbejde med Køge, Odense og Vejle Kommuner om afprøvning af nye metoder til at få indsamlet mere detaljerede oplysninger om anvendelse af erhvervsbygninger fra ejere og administratorer.

Er du udpeget til at deltage i pilotprojektet, så se denne film

For yderligere oplysninger

Kontakt projektleder Nina Munkstrup, SKAT Ejendom, tlf. 72 37 87 25.

Imens pilotprojektet er i gang, kan du kontakte BBR-Erhvervsservice i SKAT på tlf. 72 22 28 47 mandag til torsdag fra kl. 7 til kl. 21 og fredag fra kl. 7 til 19.

Pilotprojektet slutter den 9. maj 2016, og herefter kan du ringe til SKAT på tlf. 72 22 18 18 inden for SKATs almindelige åbningstid.

Læs mere om BBR her:

Køge Kommune: http://www.koege.dk/borger/Bolig-byggeri-og-flytning/BBR.aspx

Odense Kommune: http://www.odense.dk/borger/bolig-og-byggeri/ejerbolig/bbr

Vejle Kommune: http://www.vejle.dk/Borger/Bolig-og-byggeri/Din-ejendom/Dine-bygninger-BBR.aspx