Forside
Ejere
Teknikere

Ejere

Om BBR-tilsyn

27.01.2012

De aktive tilsyn med kommunernes datakvalitet er gennemført i overensstemmelse med BBR-loven ( § 3, stk. 3 & 4 i lov nr. 1429 af 21. december 2005).

Formål
Formålet med tilsynsbesøget er at drøfte datakvaliteten og arbejdsgange i forbindelse med ajourføringen af BBR. Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter ønsker en tæt dialog med kommunerne for at afgrænse barrierer internt og eksternt for en bedre datakvalitet, samt at videreformidle positive praktiske tiltag og erfaringer, som er opsamlet under de foregående tilsyn.

Resultaterne fra besøgene bliver opsummeret i en rapport, som sendes til den enkelte kommune i høring, hvorefter den endelige tilsynsrapport publiceres her på BBR hjemmesiden.

Rapporten beskriver kommunernes aktuelle datakvalitet, og der gives anbefalinger til hvor kommunen med fordel kan sætte ind for at forbedre datakvaliteten.

Det er Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikters ønske, at offentliggørelsen af de kommunale BBR-tilsynsrapporter kan udgøre et brugbart redskab i forbindelse med de løbende tilpasninger kommunerne foretager i forbindelse med tilrettelæggelsen af BBR-registreringen, samt at kommunerne fastholder fokus på de vigtige sammenhænge mellem byggesagsbehandlingen og ajourføringen af registreringerne i BBR.