Tilmelding til kursus i Geokoderen.dk og samspil med GeoDK 1, d. 26. august 2020 - Teams

Tilmelding til kursus i Geokoderen.dk og samspil med GeoDK 1, d. 26. august 2020 - Teams

Tilmelding til kursus i Geokoderen.dk og samspil med GeoDK 1, d. 26. august 2020 - Teams

Programmet for kursus er:
1. Kort gennemgang af funktioner i Geokoderen (UFST)
2. Overordnet sammenhæng mellem BBR og GeoDanmark for objekter, der geokodes (UFST).
3. Kort gennemgang af løsning af valideringsfejl/konflikter i GeoDK (SDFE)
4. Særligt om geokodning af bygninger (UFST og SDFE)
5. Særligt om geokodning af tekniske anlæg (UFST og SDFE)
6. Fælles opsamling og eksempler fra deltagerne.
7. Evt.

(*)
(*)
(*)
(*)
(*)
(*)