Forside
Ejere
Kommuner
Teknikere

Aktuelt

26.05.2016

Fremover kan du holde dig orienteret om aktuelle emner vedrørende BBR fra SKAT, KOMBIT og KMD.

Dato Overskrift Resume Afsender
23.01.2015 BBR snitflader ændring maj 2015 BBR snitflader ændring maj 2015 MBBL
01.03.2017 BBR-nyhedsbrev januar 2017 BBR-nyhedsbrev januar 2017 kan læses her. SKAT
10.04.2017 BBR-nyhedsbrev marts 2017 BBR-nyhedsbrev marts 2017 kan læses her.
11.05.2015 BBR og DAR - nyhedsbrev nr. 14 Du kan læse nyhedsbrev 14 fra KOMBIT her KOMBIT
07.09.2015 Nyhedsbrev 15 fra KOMBIT Du kan læse Nyhedsbrev 15 fra KOMBIT - idriftsættelse af BBR 1.7.1 og DAR 0.9.1 her KOMBIT
11.02.2016 Ændring af BBR ajourføringsbekendtgørelse I § 19 stk 2 i bekendtgørelse om ajourføring af BBR er det præciseret, hvornår kommunerne skal registrere flexboliger i BBR. Hele ændringsbekendtgørelsen kan læses her. SKAT
11.09.2013 Ny BBR-lovbekendtgørelse og bekendtgørelse om finansiering af BBR mv. Ministeriet for by, bolig og landdistrikter har efter to lovændringer udstedt en ny BBR-lovbekendtgørelse samt ny bekendtgørelse om finansiering af BBR mv. Du kan læse begge bekendtgørelser her. MBBL
03.09.2009 Optegning af BBRs arbejdsgange I efteråret 2008 har en række repræsentanter fra kommunerne sammen med Kombit, KL og EBST, kortlagt og optegnet de kommunale arbejdsgange omkring BBR. Arbejdet er sket som led i forberedelserne til idriftsættelse af Nyt BBR, der skal understøtte de naturlige arbejdsgange i kommunen. Erhvervs- og Byggestyrelsen
09.09.2009 Nyhedsbrev vedrørende Nyt BBR Nyt BBR går i drift den 1. december 2009 og projektgruppen bag Nyt BBR ønsker med dette - og
fremtidige - nyhedsbrev(e) løbende at orientere om udviklingen. På denne side vil nyhedsbrevene løbende blive lagt www.bbr.dk/bbr
Projektgruppen bag Nyt BBR
20.12.2010 Nøgle til bestemmelse af afløbskoder Her kan den nye nøgle til bestemmelse af afløbskoder ses. EBST
19.02.2009 Kommunernes fejl i arealligningen Den 6. januar 2009 udsendte Erhvervs- og Byggestyrelsen lister til kommunerne med de bygninger, hvor der var konstateret en fejl i sammenhængen mellem de registrerede arealer på bygningen. Den 16. februar 2009 har Erhvervs- og Byggestyrelsen igen kørt denne kontrol og lavet et kort på baggrund af antallet af fejl i de enkelte kommuner. Klik her for at se kortet. Erhvervs- og Byggestyrelsen
26.05.2011 BBR - version 1.3 BBR version 1.3 idriftsættes den 21. juni 2011 - nærmere information om versionens indhold følger snarest. KOMBIT
08.12.2011 BBR - version 1.4 BBR version 1.4 forventes idriftsat den 9. februar 2012 - nærmere information om indholdet følger i starten af det nye år. KOMBIT
02.08.2012 BBR - Version 1.4.1 BBR version 1.4.1 forventes idrftsat den 29. august 2012 - nærmere information om versionens indhold følger snarest. KOMBIT
11.02.2013 BBR - Version 1.5 BBR version 1.5 forventes idrftsat den 9. april 2013 - nærmere information om versionens indhold følger senere. KOMBIT
01.11.2012 Ny ajourføringsbekendtgørelse Bekendtgørelse om ajourføring af bygnings- og Boligregistrering (BBR) MBBL
16.09.2013 Høring over udkast til ændring af bekendtgørelse om ajourføring af Bygnings- og Boligregistret (BBR) Bekendtgørelsesændringen vedrører præciseringer af flere bestemmelser, herunder regler for:
1. registrering af areal af udvendig efterisolering,
2. tidstro ajourføring af byggesager samt
3. definition på anvendelseskoden kollegium i BBR.

Høringsversionen kan læses på høringsportalen.
MBBL
24.11.2009 Overgangen til det nye BBR Danmark får et nyt BBR-system 1. december.
BBR-systemet har været i udbud, og der er udviklet et nyt og moderne system.
Erhvervs- og Byggestyrelsen
06.04.2011 Ny vejledning til registrering af Olietanke i BBR Den nye vejledning til registrering af olietanke i BBR kan ses her. EBST
01.12.2009 Brugervejledninger Der er blevet lagt en ny version af brugervejledningerne op, version 2.4. Brugervejledningerne er ligeledes blevet lagt op i wordformat, så det er muligt for de enkelte kommuner at foretage kommune specifikke ændringer. Kombit
17.12.2009 Testmiljø Der er fra d.d. mulighed for adgang til testmiljøet - læs mere herom på http://www.bbr.dk/bbrws Kombit
06.12.2010 Varsling om ændringer Der er i dag lagt en ny varsling om ændringer i BBR-udtræk og snitflader - se her. KOMBIT
29.01.2010 Ny vejledning Der er kommet en ny version af vejledningen til snitfladen AdressGeometryService.

Se vejledningen her.
Kombit
22.12.2009 Ny brugervejledning Der er kommet ny brugervejledning til brugeradministration. Brugervejledningen kan ses her. Kombit
16.12.2009 Vejledning til snitflade Der er kommet ny vejledning til webservicen AddressGeometryService. Ændringerne er markeret med blå og kan ses her. Kombit
31.08.2010 Nye brugervejledninger Der er kommet nye brugervejledninger til bygninger og boliger samt til brugeradministration - se vejledningerne her KOMBIT
18.01.2010 Nye brugervejledninger Der er kommet nye brugervejledninger til:
  • Adresser
  • Brugeradministration
  • Bygninger og Boliger
  • Generelt
Se vejledningerne her.
Kombit
21.09.2010 Systembeskrivelsen er blevet opdateret Der er kommet nye opdateringer til systembeskrivelsen. Du kan se opdateringerne ved at klikke her EBST
16.01.2012 Varsling af ændringer i BBR-udtræk og snitflader - Update Der havde desværre indsneget sig en fejl i dokumentet "Datamodelændringer (feb. 2012)", som blev offentliggjort i sidste uge. Ny version af dokumentet findes her. KOMBIT
30.09.2010 Varsling af ændringer i udtræk og oioxml snitflader Der sker ændringer i udtræk og oioxml snitflader vedr. forsikringsoplysninger, gyldighedsdato samt olietanke.
Se specifikationerne af ændringerne her.
KOMBIT
11.12.2009 Testmiljø Der vil fra den 17. december være mulighed for at tilgå et testmiljø, hvor det vil være muligt at teste webservices. Læs mere her http://www.bbr.dk/bbrws Kombit
06.07.2012 Høring vedr. ajourføringsbekendtgørelse Høring vedr. bekendtgørelse om ajourføring af Bygnings- og Boligregistret (BBR) MBBL
11.01.2012 Varsling af ændringer i BBR-udtræk og snitflader I forbindelse med idriftsættelsen af BBR version 1.4 den 9. februar 2012 vil der ske ændringer i både udtræk og OIOXML-snitflader. Se varslingsmaterialet her. KOMBIT
01.02.2013 Varsling af ændringer i BBR-udtræk og snitflader I forbindelse med idriftsættelsen af BBR version 1.5 den 9. april 2013 vil der ske ændringer i både udtræk og OIOXML-snitflader. Se varslingsmaterialet her. KOMBIT
14.12.2010 Nye brugervejledninger I forbindelse med idriftsættelsen af version 1.2 er samtlige brugervejledninger blevet opdateret - se de nye vejledninger her. KOMBIT
26.05.2011 Varsling af ændringer i BBR-udtræk og snitflader I forbindelse med idriftsættelsen den 21. juni 2011 af BBR version 1.3 vil der ske ændringer i både udtræk og OIOXML-snitflader. Se varslingsmaterialet her. KOMBIT
23.05.2012 Varslig af ny version af BuildingDwelling og Address OIO-webservicerne ultimo 2012 I forbindelse med version 1.5 af BBR, som sandsynligvis kommer i drift ultimo 2012, vil der komme en ny version af BuildingDwelling og Address OIO-webservicerne til BBR. Ydeligere information kan læses her KOMBIT
19.02.2015 BBR-tilsyn 2014 Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter har i løbet af 2014 gennemført tilsyn med landets 5 største kommuner: Odense, Esbjerg, Aalborg, Aarhus og København. BBR-tilsynsrapporterne kan læses her MBBL
24.09.2013 Ny hjemmeside samler Danmarks Adresser Ny hjemmeside er Danmarks nye officielle adressehjemmeside. Er du i tvivl om en adresse findes, eller hvordan vejnavnet staves, kan du se det her   Læs også om adresseprogrammet og datakvalitet i Danmarks adresser her MBBL
29.06.2011 Ny vejledning til registrering af olietanke Ny vejledning til registrering af olietanke er publiceret her EBST
26.01.2010 Nyhedsbrev fra Kombit Nyhedsbrev fra Kombit er d.d. udsendt til kommunerne.

Du kan også se nyhedsbrevet her.
Kombit
01.12.2009 Nyt BBR er nu idriftsat. Nyt BBR er nu idriftsat. Erhvervs- og Byggestyrelsen
06.07.2012 Revideret nøgle til bestemmelse af spildevandskoder/afløbskoder og afløbskodebeskrivelsen Nøglen til bestemmelse af spildevandskoder/afløbskoder og afløbskodebeskrivelsen er nu revideret således, at det er præciseret at angivelse af henholdsvis fælleskloakeret og separatkloakeret i koderne 1-9 refererer til afløbsforholdene på grunden / i bygningen. Se vejledningerne her MBBL
08.04.2013 Version 1.5 - Opdaterede brugervejledninger Opdaterede brugervejledninger er nu tilgængelige. KOMBIT
30.06.2010 Opdaterede brugervejledninger Opdaterede brugervejledninger til Adresser, BBR-Meddelelser, Brugeradministration, Bygninger og Boliger samt Rapporter er tilgængelige her. KOMBIT
31.05.2010 Opdaterede brugervejledninger Opdaterede brugervejledninger til BBR-Meddelelser, Brugeradministration samt Rapporter findes her. KOMBIT
20.06.2011 Version 1.3 idriftsættes 21. juni 2011 Se indholdet af version 1.3 i Nyhedsbrev nr. 6 fra KOMBIT samt opdaterede brugervejledninger. KOMBIT
08.02.2012 Version 1.4 idriftsættes 9. februar 2012 Se indholdet af versionen i Nyhedsbrev nr. 7 fra KOMBIT samt opdaterede brugervejledninger. KOMBIT
31.08.2012 Version 1.4.1 idriftsættes den 29. august 2012 Se indholdet af versionen i nyhedsbrev nr. 8 fra KOMBIT samt den opdaterede vejledning til bygning og boliger. KOMBIT
11.03.2013 Version 1.5 idriftsættes d. 9. april 2013 Se indholdet af versionen i nyhedsbrev nr. 9 fra KOMBIT  KOMBIT
02.07.2014 Version 1.5.3 idriftsættes d. 2. juli 2014 Se indholdet af versionen i nyhedsbrev nr. 11 fra KOMBIT KOMBIT
10.12.2014 BBR version 1.6 Se indholdet af versionen i nyhedsbrev nr. 12 fra KOMBIT KOMBIT
14.12.2010 Nyhedsbrev fra KOMBIT Se nyhedsbrev 5 fra KOMBIT her. KOMBIT
21.11.2016 Ændring af BBR ajourføringsbekendtgørelse Skatteministeriet har d. 11. november udstedt en ændringsbekendtgørelse til BBRs ajourføringsbekendtgørelse. Ændringsbekendtgørelsen trådte i kraft d. 15. november. Du kan læse ændringsbekendtgørelsen her. De væsentligste ændringer til ajourføringsbekendtgørelsen er nye anvendelseskoder for bygninger og enheder. Desuden får SKAT hjemmel til at indhente oplysninger hos ejerne til brug for registrets drift. SKAT
17.12.2009 Snitfladebeskrivelser yderligere forsinket Snitfladebeskrivelserne på de sidste 3 adressewebservices er beklageligvis yderligere forsinket - læs mere på http://www.bbr.dk/bbrws Kombit
19.07.2010 BBR-snitflader Specifikationer for BBR-snitfladerne er offentliggjort på www.digitaliser.dk - find vejledningerne her.
13.05.2009 Nyt BBR idriftsættes den 1. december 2009 Styregruppen for Nyt BBR har på deres møde den 14. april 2009 godkendt leverandørens nye tidsplan for færdigudvikling og idriftsættelse af Nyt BBR. I følge tidsplanen vil Nyt BBR blive idriftsat den 1. december 2009. Erhvervs- og Byggestyrelsen
03.01.2011 Systembeskrivelse 7.0 er publiceret Systembeskrivelse 7.0 er publiceret og kan ses her EBST
29.06.2011 Systembeskrivelse 8.0 er publiceret Systembeskrivelse 8.0 er publiceret og kan ses her EBST
06.08.2010 Opdateret Systembeskrivelse Systembeskrivelsen til det nye BBR er blevet opdateret til version 6.0 og kan findes HER KOMBIT
07.04.2010 BBR - Version 1.1 Version 1.1 idriftsættes senere på sommeren 2010 - se indholdet af fremtidige versioner. KOMBIT
31.08.2010 Version 1.1.1 er idrift Version 1.1.1 er idriftsat i dag - se versionens indhold i KOMBIT's Nyhedsbrev nr. 4 her. KOMBIT
04.07.2013 Tilmelding til mailinglisten "BBR Snitfladerne" Vil du have besked, når der sker ændringer vedr. BBR snitfladerne, så tilmeld dig mailinglisten ”BBR Snitfladerne”, ved at sende en mail til BBRSnit@kmd.dk.” KOMBIT
10.03.2015 Ændringsønsker til BBR sat i bero Ændringsønsker til BBR sat i bero. Læs mere her. KOMBIT/MBBL