Forside
Ejere
Kommuner
Teknikere

Revideret nøgle til bestemmelse af spildevandskoder/afløbskoder og afløbskodebeskrivelsen

06.07.2012

Nøglen til bestemmelse af spildevandskoder/afløbskoder og afløbskodebeskrivelsen er nu revideret således, at det er præciseret at angivelse af henholdsvis fælleskloakeret og separatkloakeret i koderne 1-9 refererer til afløbsforholdene på grunden / i bygningen.

Se vejledningerne her

Det bemærkes at kommunerne i Plansystem DK har mulighed for at registrere oplysninger om bl.a. kloakoplande i kommunens spildevandsplan.

Jf. datamodellen der er offentliggjort på Plansystem DK’s hjemmeside (http://www.plansystemdk.dk/Emner/PlanDK3/PlanDK3_Spildevand/) vil det fremgå af oplysningen ”eksisterende kloaktype” for kloakoplandet i om der indenfor det pågældende kloakopland er fælleskloakeret, separatkloakeret, spildevandskloakeret eller ukloakeret.

 

Af MBBL

« Tilbage