Forside
Kommuner
Teknikere

Ejere

3. Andre hele etager

06.06.2011

Antallet af etager registreres i BBR. Kælder og tagetage regnes dog ikke med i antallet af etager.

Har bygningen mere end én etage, rummer BBR-meddelelsen endnu et arealbegreb: samlet bygningsareal, der er summen af etagernes arealer.

Det bebyggede areal (bygningens fodaftryk) registreres som bygningens projektion på jorden. Normalt vil dette være den største etages areal; men hvis bygningen f.eks. har forskudte etager, er det bygningens omrids set ovenfra, der skal indberettes. Forskudte etager optræder f.eks., hvis stueplanet rager ud med en karnap ét sted og førstesalen med en karnap et andet sted. Det bebyggede areal vil i det tilfælde være en tænkt bygning med to karnapper.

At en bygning har mere end én etage får ingen konsekvenser for beregningen af boligarealet udover, at det godkendte areal på de øvrige etager naturligvis tælles med.