Forside
Ejere
Kommuner
Teknikere

BBR's historie

01.12.2009

BBR blev skabt i 1976. Registret var oprindeligt designet til at levere grundlæggende oplysninger til brug for vurdering af fast ejendom og for folkeboligtællinger. Som udgangspunkt er alle oplysninger i BBR kommet til veje fra bygnings- og boligejerne selv.

Med tiden er BBR blevet brugt i forbindelse med flere andre administrative opgaver i stat, amter (nu regioner) og kommuner.

BBR rummer i dag oplysninger om ca. 1,6 mio. ejendomme, 3,8 mio. bygninger og 2,7 mio. bolig- og erhvervsenheder.

Datamodellen og planerne om et nyt BBR blev til i årene omkring 1995, mens registeransvaret lå hos KMS. Med planerne blev der skabt en aftale om rammerne og målsætningen for den fremtidige udvikling af BBR og om registerets grundlæggende struktur. Der skulle dog gå endnu henved 10 år, inden der for alvor kom skub i realiseringen af planerne. Opgaven blev henlagt til Økonomi- og Erhvervsministeriet i 2001. I 2005 blev økonomien og ansvarsfordelingen fastlagt ved lov.

Det nye BBR er idriftsat 1. december 2009.