Forside
Ejere
Kommuner
Teknikere

Organisationer bag BBR

25.05.2016

BBR-loven blev i 2005 lagt om, så det nu ikke længere formelt er hver enkelt kommune, der har ansvaret for at etablere og drive et lokalt bygnings- og boligregister. Opgaven er samlet centralt hos KOMBIT A/S, der ejes af KL og dermed i sidste ende af kommunerne.

SKAT
SKAT er dataansvarlig myndighed og bestemmer derfor, hvilke data og funktioner BBR skal indeholde.

SKAT har tilsynsforpligtelse både over for KOMBIT A/S og over for den enkelte kommune. Kontrollen med kommunerne går hovedsageligt på deres indsats for at forbedre datakvaliteten.

Du kan komme i kontakt med SKAT ved at ringe på tlf. 72 22 18 18 eller logge på www.skat.dk som hhv. borger eller virksomhed og sende en besked.

KL
KL repræsenterer samtlige kommuner og står for kontakten til KOMBIT og SKAT vedrørende de kommunale interesser og ønsker om videreudvikling og ændringer af BBR.

Du kan komme i kontakt med KL ved at sende en e-mail til kl@kl.dk eller ringe på tlf. 33 70 33 70.

KOMBIT A/S
KOMBIT A/S ejer det it-system, som BBR bygger på, og har således ansvaret for etablering, udvikling og drift af selve it-systemet.

KOMBIT A/S blev etableret i 2009, som en videreførelse af det daværende Kommune Holding A/S. Kommune Holding A/S blev dannet i 2003, da KL´s bestyrelse besluttede, at etablere en holdingkonstruktion omkring KL´s ejerskab til KMD A/S og Kommuneinformation A/S. Kommune Holding A/S er derfor et ikke-finansielt aktieselskab, som er 100 pct. ejet af KL og ejer Kommuneinformation. KMD blev solgt fra i starten af 2009.

KOMBIT A/S formål er at drive informationsteknologisk virksomhed med de danske kommuner som den primære kundegruppe. Dette sker i tæt samarbejde med både kommuner, ministerier og KL.

Opgaver, som KOMBIT A/S inddrages i, udføres typisk for en gruppe af kommuner (fælleskommunalt samarbejde) eller mellem stat og kommuner (fællesoffentligt samarbejde).

Du læse mere om KOMBIT på www.kombit.dk eller komme i kontakt med KOMBIT ved at sende en e-mail til kombit@kombit.dk eller ringe på tlf. 33 34 94 00

Interne links

Eksterne links