Forside
Ejere
Kommuner

Ejere

Adgangen til BBR-data

27.01.2012

I BBR er registreret oplysninger, der knytter sig til bygninger og boliger. BBR indeholder bl.a. følgende emner:

  • Adresser
  • Forsyningsforhold (varme, vand, kloak, el)
  • Bygninger (arealer, anvendelse, materialer, enheder).

En fyldestgørende liste over dataindholdet i BBR fremgår af datamodellen, som kan ses i spalten til højre. BBR blev den 1. december 2009 omlagt til en ny databasestruktur, mens dataindholdet kun i begrænset omfang blev ændret ved den lejlighed. Den gamle databasestruktur benyttes endnu i nogle it-systemer, der aftager BBR-data. Det forventes, at den gamle databasestruktur vil være helt udfaset i løbet af 2011.

Masseudtræk fra BBR kan rekvireres gennem BBR´s videregivelsesordning, Den Offentlige InformationsServer (OIS). Som virksomhed kan du således købe BBR- og øvrige ejendomsoplysninger gennem et netværk af OIS-distributører, der videresælger data til kommercielt brug. Distributørerne er private og offentlige virksomheder, som abonnerer på masseudtræk af data fra OIS. Distributørerne kan hjælpe dig med at sammensætte og raffinere data til brug i eksempelvis ejendomshandel, GIS-løsninger og forvaltningsopgaver.

På hjemmesiden www.ois.dk er der offentlig adgang til alle BBR-data via enkeltopslag på ejendomme, dog undtaget oplysninger om energiforbrug.