Vil du hjælpe med at gøre Ret BBR bedre?

Kan du deltage i et interview på en time d. 26. eller 27. maj?

Som tak for din tid, får du et gavekort til Nordisk Films Biografer på 299 kr.

Interviewet vil foregå digitalt - over internettet. Det vil have form af en brugertest, hvor du skal fortælle, hvad du mener om en ny version af Ret BBR. Vi vil bede dig vente til efter interviewet, med at gå ind i Ret BBR.

Dit ansvar som ejer

Bygnings- og Boligregistret (BBR) indeholder oplysninger om Danmarks grunde, bygninger, tekniske anlæg og private boliger. Som ejer har du ansvar for at følge op på, om BBR-oplysningerne for din ejendom er korrekte.

Læs mere om BBR

BBR-hus

Vejledning

Find instrukser til hvad du skal rette og hvordan

  • Derfor er det vigtigt at tjekke sine BBR-oplysninger

  • Situationer hvor du skal indberette BBR-oplysninger

  • Disse BBR-oplysninger skal du indberette