Forside
Kommuner
Teknikere

Ejere

Hvorfor indberette til BBR?

27.01.2012

Oplysningerne i BBR har stor betydning for dig som ejer eller lejer - også på områder, hvor man ikke lige forestiller sig det. Her er nogle eksempler.

  • Forsikringsselskaberne kan bruge BBR- data til at krydskontrollere dine oplysninger

Hvis din forsikringspræmie er beregnet på baggrund af forkerte BBR-oplysninger, kan der opstå problemer, når det kommer til udbetaling af en skadeserstatning.
Har du f.eks. glemt at indberette, at førstesalen eller dele af kælderen er indrettet til beboelse, kan du komme ud for at indboet her ikke bliver erstattet ved f.eks. oversvømmelse eller brand.
Derudover bruges visse BBR- oplysninger f.eks. tagdækningsmateriale til, at beregne din forsikringspræmie.

 

  • Din ejendomsvurdering laves bl.a. på baggrund af BBR-data

Din ejendomsvurdering fastsættes bl.a. ud fra din boligs areal i BBR. Ved om- og tilbygninger foretages der omberegning af ejendomsværdiskatten i de tilfælde, hvor der siden sidste vurdering er afsluttet en byggesag på ejendommen. Du skal derfor være opmærksom på, at du husker at indberette evt. tilbygninger til BBR-registret, da du ved fejl i din BBR- data får en forkert ejendomsvurdering og evt. forkert ejendomsværdiskat.

Vær i øvrigt opmærksom på at en fejl på din BBR-meddelelse kan betyde, at dine nærmeste naboer kommer til at betale for meget i skat. Ejendomsværdiskatten beregnes nemlig bl.a. ved, at kombinere BBRs oplysninger med salgspriserne blandt de nærmestliggende bygninger af tilsvarende karakter. Med andre ord kan en fejl, der medfører, at netop din ejendomsværdiskat bliver lav, komme til at betyde, at dine nærmeste naboer vil opleve en urimelig høj beskatning.

 

  • Korrekt udbetaling af boligsikring

Din mulighed for at få boligsikring afhænger bl.a. af boligens størrelse. Derfor er det vigtigt, at du er opmærksom på, at oplysninger om din boligs areal og evt. køkkenfaciliteter på BBR- meddelelsen er korrekte, da disse er med til at afgøre om og i givet fald hvor meget du kan få i boligsikring.
Derudover er der en del andre faktorer, der har indflydelse på om og hvor meget boligsikring man kan få. For mere information kontakt din kommune eller læs mere på Social- og Integrationsministeriets hjemmeside. 

 

  • Bankerne bruger BBR- data når de skal beregne lånemulighederne i ejendomme

Når banker og realkreditinstitutter skal beregne hvor meget der kan lånes i en ejendom/bolig, vurderes dette ud fra ejendommens/boligens værdi. Ved beregning af ejendommens/boligens værdi bruges flere oplysninger fra BBR bl.a. det areal der er registreret. I denne forbindelse er det vigtigt, at arealerne er korrekte. Er arealet i BBR mindre end de faktiske forhold, kan det let gå ud over friværdien.

 

  • BBR- data der ikke er i overensstemmelse med de faktiske forhold skal indberettes til kommunen – Undladelse kan medføre bøde på 5000 kr.

Det er jf. loven din pligt som husejer, at kontrollere, at oplysningerne på din BBR- meddelelse giver udtryk for de faktiske forhold på din ejendom - også selvom de ikke nødvendigvis er lovlige. Det vil også medføre bødestraf, at opgive ukorrekte oplysninger til BBR.
Du skal endvidere være opmærksom på, at BBR kan indhente oplysninger ved flyfoto eller krydskontrollere registre med private virksomheder fx forsikringsfirmaer eller energiselskaber.