Forside
Kommuner
Teknikere

Ejere

Niveauer i BBR

27.01.2012

Hvordan defineres grund, bygning og enhed i BBR?

Oplysningerne i BBR er inddelt i flere niveauer, og sådan finder du dem også på OIS:

  1. Grund
  2. Bygning
  3. Enhed

Grunde
På grundniveau i BBR finder du de oplysninger, der er fælles for alle bygninger og enheder inden for den pågældende ejendom (fx kloakforhold og vandforsyning).

Ved en grund forstås:

  • arealer, som i matriklen er opført under et matrikelnummer
  • arealer, der er opført under flere matrikelnumre, når de ifølge noteringen i matriklen og tingbogen skal holdes forenede som en ejendom. Dog kun såfremt arealerne er fysisk sammenhængende.

Bygning
På bygningsniveau i BBR finder du de oplysninger, der er fælles for bygningen, det vil sige for alle de enheder, bygningen indeholder (fx tagbeklædning og materiale af ydre vægge).

Ved en bygning forstås i BBR en sammenhængende bebyggelse, der er opført på en selvstændig ejendom, og som i det væsentlige er opført af ensartede materialer og med omtrent samme antal etager. Bebyggelsen skal også have ensartede adgangsforhold (fx direkte adgang til vej eller indirekte adgang gennem port eller lignende).


Enhed
På enhedsniveauet finder du de oplysninger, der er særlige for enheden.

Ved en bolig- eller erhvervsenhed i BBR forstås et sammenhængende areal i en bygning, hvortil der er selvstændig adgang med tilknyttet adresse.


Teknisk anlæg
Dette nieveau benyttes til at registrere oplysninger om fx olietanke og vindmøller.

« Tilbage