Forside
Ejere
Kommuner

Ejere

DAR-systembeskrivelse

21.09.2015

Under ekstene links til højre på siden kan du se Systembeskrivelsens version 1.1 for dar-version 0.9, der blev idriftsat august 2015.

Det skal understreges, at systembeskrivelsen ikke er endelig, men er under løbende revision. Det anbefales derfor, at tage kontakt til KOMBIT, før der igangsættes programmering af snitflader til det nye IT-system.